20 februari 2021

Vacature secretaris m/v

Houd je van een goede schriftelijke communicatie? En een administratie die op orde is?  Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Het betreft het secretariaat van onze grote ledenvereniging die het belang van senioren behartigt: KBO-Goirle, een afdeling van KBO-Brabant.

Wij hebben een mooi activiteitenprogramma waar senioren aan deel kunnen nemen en ook door hen georganiseerd wordt. Daarvoor zijn honderd vrijwilligers actief, aangestuurd in een gelede structuur. Maar er is ook veel overleg met andere organisaties, de gemeente en collega-verenigingen.

Onder andere het beheren van de in- en uitgaande post die vooral digitaal is, hoort tot je taken. Met de verantwoordelijkheid voor de notulen draag je bij aan het reilen en zeilen van de organisatie.

Je doet het niet alleen: er is voortdurend overleg mogelijk hoe de zaken worden aangepakt.

Ook als je nog nooit zo’n rol hebt gehad maar het wel wilt proberen dan is het mogelijk in gesprek te gaan en om eens te komen kijken welk deel je op zou kunnen pakken.

Wil je meer weten, bel of mail gerust
naar de voorzitter Hans van den Tillaart :  06-16541172 | kbogoirlevz@gmail.com