15 maart 2021

Vacature Cliëntondersteuning

Kandidaten gezocht voor Cliëntondersteuning binnen KBO-Goirle.

KBO-Brabant maakt zich sterk voor het ondersteunen van mensen om zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Als men bijvoorbeeld zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig heeft, kan men aankloppen bij ’t Loket binnen onze gemeente.

Bij een hulpvraag kan men ter ondersteuning van deze aanvraag een beroep doen op een van de cliëntondersteuners van de KBO binnen onze gemeente; je hoeft het immers niet alleen te doen. Vanwege vertrek van een van onze cliëntondersteuners zoeken we versterking. Wie wil zich hiervoor inzetten?

Als cliëntondersteuner help je de cliënt met het helder formuleren van vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? en ‘Hoe wil ik dit oplossen?’. U adviseert en ondersteunt bij gesprekken of procedures voor het oplossen van kwesties over zorg en welzijn in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in overleg met de Gemeente en Zorgverlener. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt om zijn of haar belangen te behartigen.

KBO-Brabant zorgt voor de opleidingen, bijscholing en informatie over actuele ontwikkelingen zodat de cliëntondersteuner deskundig kan (blijven) functioneren.  Alvorens u de cliëntondersteuning opleiding kunt volgen, volgt u eerst de VOA [vrijwillige ouderenadvisering] cursus.
Bent u degene die wij zoeken? Meld u aan bij het secretariaat kbogoirle@gmail.com, 06-51908084.