24 november 2022

Voordracht door Jeanne vd Minne

De afgelopen maanden hebben we weer leuke ontmoetingen en gesprekken gehad in de KBO-Huiskamer. Het was en is gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee (dat u natuurlijk wel zelf moet betalen voor 1,40 euro).
In december staat op dinsdagmiddag 13 december de deur in De Wildacker tussen 14.00 en 16.30 uur voor de laatste keer dit jaar voor u open.
Als bijzondere activiteit hebben we Jeanne van Midde bereid gevonden om vanaf 15.00 uur verhalen voor te dragen/lezen. Zij zal verhalen voordragen van (bijna vergeten schrijvers) als bijvoorbeeld: Simon Carmiggelt, Godfried Bomans, Toon Tellegen, Yvonne Keuls en mogelijk andere schrijvers die u nog van vroeger kent.
Mocht u zelf nog verhalen kennen van vroeger dan bent u uitgenodigd om die verhalen voor te lezen of dragen. Verder kunt u ook deze middag weer uw vragen stellen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en zullen wij samen met u naar de mogelijkheden kijken.