2 maart 2023

Belastingaangifte over 2022

Het is weer tijd om aangifte te doen over de inkomsten van het jaar 2022. In Goirle en Riel staan de door KBO-Brabant opgeleide vrijwilligers weer klaar om uw belastingaangifte in te vullen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk. Deze belastingservice is voor alle inwoners met een inkomensgrens van: voor alleenstaande € 38.520 en voor gehuwden € 48.224 per jaar. De gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht tot een maximum van € 12,00 per huishouding. Een juiste vaststelling van het belastbaar inkomen is van belang voor de berekening van de huur- en zorgtoeslag en de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u geholpen worden? Neem dan rechtstreeks contact op met de vrijwilliger die vorig jaar bij u is geweest of mail of bel Maurice van der Stee. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt.

E-mail: mvdstee@hetnet.nl , 013-5333361