Waarom een Kenniskring bij KBO-Goirle?
Het idee om een Kenniskring in het leven te roepen is aangedragen door een aantal medewerkers. In het totaal aanbod van activiteiten ervaren deze indieners een behoefte om ook activiteiten in te passen die vooral gericht zijn op vitale senioren. En zij kwamen op het idee op een aantal maandagmiddagen algemene onderwerpen te behandelen door kenners van dat gebied. Een breed scala onderwerpen van uiteenlopende gebieden.

Geopperd werden religieuze zaken, nieuwe industriële ontwikkelingen, natuuraspecten, natuur- en sterrenkunde, geschiedenis, sociale- en psychische of lichamelijke terreinen.

Een werkgroep heeft het idee is succesvol uitgewerkt. De eerste lezingen zijn in oktober 2016 van start gegaan.

Doel en Werkwijze
Het doel van de Kenniskring is haar leden de mogelijkheid te bieden ook op een breed terrein van kennisgebieden bij te blijven en zich zo als volledig participant in de veranderende samenleving te blijven voelen.

Op de maandagmiddagen wordt een onderwerp behandeld. Afhankelijk  van het onderwerp vindt de lezing in het Jan van Besouwhuis plaats of op de locatie waar het zich afspeelt.

  • De inleider geeft informatie op dat gebied, op een voor kbo-leden toegankelijke wijze.
  • Om het vragen en antwoorden mogelijk te maken, is er voor gekozen om maximaal 45 deelnemers per middag te ontvangen.
  • Deelnemers informeren zich door te luisteren, naar een dia presentatie of een demonstratie te kijken van dat onderwerp en kunnen nadere vragen stellen.

Steeds is er een pauze die de gelegenheid geeft om er met elkaar over te praten.

‘Kennis vormt de basis voor bijblijven als senior in de maatschappij’ (Initiatiefnemers)

Programma seizoen loopt van oktober t/m mei 
Het programma wordt mede opgesteld aan de hand van suggesties van de leden. Maar blijven altijd zeer uiteenlopend. Elk jaar worden er >8< activiteiten aangeboden.

Spelregels

  • Alle leden van de KBO afdeling Goirle kunnen zich gratis inschrijven als lid van de Kenniskring KBO-Goirle.
  • Alle Kenniskring-leden krijgen tijdig informatie toegestuurd over de volgende bijeenkomst. Dit zal ongeveer 4 tot 6 weken voor de uitvoering zijn. Is het een onderwerp wat u boeiend vindt, dan kunt u zich direct na de aankondiging opgeven voor deelname.
  • De prijs voor de deelname is € 6,00 per middag, inclusief een kopje koffie of thee.
  • Let wel, het maximum aantal is steeds 45 deelnemers per middag. Geeft u zich dus op tijd op. De Kenniskring hanteert een wachtlijst zodra het aantal deelnemers van 45 is bereikt. Wanneer een deelnemer van deze 45 zich afmeldt krijgt de eerstvolgende persoon op de wachtlijst een bericht voor deelname.

Contact persoon : Thea Swalen

emailadres : kenniskring.kbogoirle@gmail.com