Waarom een Kunstkring bij KBO-Goirle?
Het idee om een Kunstkring in het leven te roepen is ontstaan tijdens de KBO-cursussen ‘Wat een kunst’, die enkele jaren achtereen in Goirle aangeboden zijn aan de KBO-leden. Diverse deelnemers spraken de wens uit om, samen met anderen, zich met kunst bezig te blijven houden. Gedacht werd aan museabezoek, excursies naar kerken, bezoek aan een beeldentuin en dergelijke.
Een werkgroep heeft het idee uitgewerkt en na overleg met het bestuur is de KUNSTKRING KBO-GOIRLE van start gegaan.

Doel en Werkwijze
Het doel van de Kunstkring is de bevordering van het actief en in groepsverband bezig zijn met kunst:
– kijken naar kunstwerken, schilderijen, beelden, gebouwen
– luisteren naar verhalen, gedichten, muziek
– je laten informeren
– er over nadenken
– er met elkaar over praten
– je eigen mening vormen en voorkennis is niet nodig !

‘Leren zien is de langste leerschool van alle kunsten.’ (Edmond de Goncourt)

Programma
Per jaar zullen er ± 7 activiteiten aangeboden worden.
Het programma wordt opgesteld aan de hand van suggesties van de leden.
In grote lijnen omvat het programma:
museumbezoek, bezoek aan kunstenaars in hun atelier, uitnodigen van kunstenaars om hun werk te tonen en er met elkaar over praten, excursies naar plaatsen met bijzondere objecten zoals kerken, beeldentuinen, hedendaagse architectuur, enzovoorts.

Spelregels

  • Alle leden van de KBO afdeling Goirle kunnen zich inschrijven als lid van de Kunstkring KBO-Goirle.
  • De leden krijgen persoonlijk, per activiteit, een uitnodiging voor deelname. Verwacht wordt, voor een goede organisatie, dat men zich óf aanmeldt óf afmeldt.
  • De kosten van rondleidingen, presentaties, en dergelijke worden hoofdelijk omgeslagen [over degenen die zich aangemeld hebben].
  • Entreekosten betaalt ieder lid voor zichzelf. Waar mogelijk wordt een groepskorting gevraagd.
  • Vervoer regelt elk lid zelf. Gegevens over de mogelijkheid tot samen rijden worden, indien nodig, verstrekt.

Contact:

Ted Deliën-Relik,
06-27417953
delrel@home.nl

 

 

Agenda: