Identiteit en Zingeving

KBO-Goirle nam in 2014 het initiatief om leden de kans te geven om met elkaar van gedachten te wisselen rondom levensbeschouwing. We stimuleren dit nog steeds. Het leidt nu tot twee groepen, ieder van tien deelnemers, die op een maandelijkse woensdagmiddag vanuit persoonlijke beleving praten over identiteit en zingeving. Over hoe dat beleefd wordt in een voor vele sterk veranderende samenleving. Soms is het onderwerp ook gericht op als “lotgenoten” ervaringen te delen. Juist dat delen werkt vaak ook als draaglijk maken of soms tot ‘helen’ van moeilijke te hanteren gebeurtenissen.

Omdat wij het initiatief nog steeds belangrijk vinden nodigen wij u uit om als deelnemer aan te sluiten bij deze activiteit. 

Voor nadere informatie bel Frans Pasmans, 013-5345049 of André Muller 06-51539827.