BELASTINGAANGIFTE 2021

Het is weer de tijd voor de aangifte van de inkomstenbelasting over het jaar 2021. De ouderenbonden hebben vrijwilligers opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het doen van de belastingaangifte. Zo zijn er ook in Goirle en Riel vrijwilligers die op basis van door u verstrekte gegevens, een belastingaangifte opstellen. U blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor de aangifte.

Deze belastingservice is voor alle personen met een inkomensgrens voor alleenstaande € 35.000 en voor gehuwden € 50.000 per jaar.

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Hierbij kunnen de gemaakte kosten zoals kopieer- en printkosten in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt maximaal € 12,00 per huishouding gerekend.

Als u een oproep van de belastingdienst ontvangt om aangifte te doen, dan heeft men geen andere keus en moet aangifte gedaan worden.

Een aantal aftrekposten zijn wel gebleven en kunnen leiden tot terugbetaling van de ingehouden loonbelasting.
Het blijft daarom nuttig om te ( laten) beoordelen of een aangifte loont.

Bovendien is het verstandig om de aftrekposten slim te verdelen over de beide partners. Een juiste verdeling, geeft het grootste resultaat voor teruggaaf.

Een juiste vaststelling van het belastbaar inkomen is ook van belang voor een juiste vaststelling van de huur- en zorgtoeslag, de berekening van de eigen bijdrage thuiszorg (CAK) en eventuele andere uitkeringen.

Als men teveel ontvangt, dan moet men dat na afloop van het jaar terugbetalen met rente.

Als u de hulp inroept van de vrijwilligers van de KBO, dan maken zij voor u een berekening van de verschuldigde belasting. Blijkt daaruit dat u recht op teruggave heeft dan wordt in overleg met u besloten om de aangifte wel (of niet) in te zenden.

Wilt u geholpen worden?

Neem dan rechtstreeks contact op met de vrijwilliger die vorig jaar bij u is geweest of bel met Antoon van den Dungen en u wordt teruggebeld door een van de acht vrijwilligers voor het maken van een afspraak.

A. van den Dungen | tel 013-5341419 | Belastingservice KBO-Goirle/SB-Riel