Cliëntondersteuning binnen de gemeente Goirle  ~  Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

  • Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning die inwoners nodig hebben om zo lang en zelfstandig mogelijk te leven en te wonen in hun eigen thuisomgeving. Dit regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • In Goirle is er één ‘voordeur’ voor iedereen die advies of ondersteuning nodig heeft. Dat is ’t Loket. In ’t Loket werken verschillende organisaties samen, in opdracht van de gemeente Goirle.
  • Cliëntondersteuners helpen u graag bij uw melding en aanvraag voor een voorziening bij ’t Loket. Zij staan naast u in het gehele proces.

Cliëntondersteuning

  • In de nieuwe Wmo wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) Cliëntondersteuners. In de wet is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een Cliëntondersteuner. Iedere cliënt zou een ondersteuner moeten kunnen inschakelen in wie hij of zij vertrouwen heeft en die bij zijn of haar situatie past.
  • De formele cliëntondersteuning wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door MEE (regionale organisatie voor ondersteuning bij leven met een beperking).
  • Voor informele (vrijwillige) cliëntondersteuning kunnen alle ouderen in Brabant een beroep doen op de Senior Cliëntondersteuners van de Brabantse seniorenverenigingen, waaronder KBO-Brabant.
  • Deze deskundigen begrijpen uw behoeften en situatie en hebben een degelijke Wmo-kennis die voortdurend geactualiseerd wordt.
    Binnen de gemeente Goirle zijn Maurice van der Stee en Chris Brock werkzaam als KBO-Cliëntondersteuners : contact via kbogoirle@gmail.com en 06-51908084

Formele cliëntondersteuning: MEE, tel. 013-5424100 of www.meedemeentgroep.nl