DIGI SPREEKUUR IS UITGEBREID

Sinds 4 oktober 2021 zijn er meer personen bereid vanuit KBO-Goirle ondersteuning te bieden op het gebied van digitalisering/automatisering. Tot nu toe was er alleen gelegenheid om op de eerste maandag van de maand in de bibliotheek ondersteuning te krijgen van 14.00-16.00 uur van de KBO. Nu willen we dat, als proef, uitbreiden met de andere maandagen op dezelfde tijd in de bibliotheek of in de aansluitende ruimte in het Cultureel Centrum Jan van Besouw (de Foyer).

Mogelijk kunnen er ook cursusjes over bepaalde thema’s (zoals tekstverwerking of mail, mapjes maken enz.) uit voortkomen.

Behalve het computergebeuren (computer, telefoon, tablet, iPhone, IPad) willen we ook onderzoeken of er vraag is naar ondersteuning in de overige automatisering, zoals domotica. Voor dat laatste hebben we mogelijk andere deskundigen nodig. Ideeën? gewoon melden: zie adressen in de nieuwsbrief of op de site www.kbo-goirle.nl .

We willen ieder ook de kans geven elkaar te informeren, aanspreken of vragen te stellen. De aanwezige mensen van KBO-Goirle kunnen hierbij helpen, zoeken of doorverwijzen. Het is aan te bevelen om uw eigen draagbare apparatuur mee te nemen !