Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Voor een seniorenvereniging als KBO-Goirle zijn uw persoonsgegevens onmisbaar.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen we de KBO niet organiseren. Daarom hebben we die aan u gevraagd en gebruiken we ze. Met deze persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Als u uw lidmaatschap opzegt bewaren we deze niet langer dan administratief nodig is.

  • Wat zijn uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, datum van inschrijving als lid of rekeningnummer. Wij hebben daarnaar gevraagd op het moment dat u zich opgaf, of als u aan een activiteit deelneemt en deze daarvoor nodig zijn.

  • Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens.

Hoe we daarmee omgaan staat in de handleiding van en voor onze eigen afdeling;
“KBO-Goirle en de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )”, juli 2018. Deze geeft ons volledige privacy statement aan en onderstaande leest u de belangrijkste onderdelen daarvan. Het gehele statement is hier te lezen.

  • We gebruiken uw gegevens alleen voor duidelijke doelen.

Het belangrijkste doel is het uitvoeren van de activiteiten van ons KBO en het regelen ervan. Zonder uw geboortedatum kunnen we geen subsidie aanvragen, zonder uw adres kunnen we geen nieuwsbrief verspreiden, zonder uw contactgegevens kunnen we u niet indelen bij een activiteitengroep, zonder uw bankrekening kunnen we geen lidmaatschapsgelden regelen en zonder persoonsgegevens kunnen we geen hulp bieden op terreinen waar we het nu wel doen.

  • Uw gegevens delen we niet met anderen.

We geven uw gegevens niet aan derden. We gebruiken de gegevens alleen maar als het nodig is voor het runnen van de organisatie van de eigen vereniging of uitvoering van de activiteiten. Hetzelfde geldt voor beeldmateriaal dat we voor de communicatie gebruiken.

  • U kunt uw persoonsgegevens controleren en aanpassen.

U heeft daartoe rechten. U kunt via het secretariaat uw belangrijkste persoonsgegevens inzien. Deze zijn voor u beschikbaar. In gevallen dat u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd, kunnen we deze gegevens verwijderen.

  • We zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens.

Alleen voor de leidinggevende bestuursleden en coördinatoren van activiteiten zijn uw gegevens inzichtelijk, en dan nog alleen die voor die activiteit noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld de verspreider van de nieuwsbrief heeft alleen adressen, de penningmeester uw naam, lidnummer, adres en bankgegevens en de coördinator van een groep namen en contactgegevens van de eigen groepsleden.

We ontwikkelen een werkwijze bij onze medewerkers die het niet mogelijk maakt lijsten in te zien van (e-mail)adressen. Hiervan kan worden afgeweken als u hiertoe toestemming gaf.

  • Toezien op naleving van de afspraken.

De secretaris van KBO-Goirle heeft een coördinerende rol met betrekking tot de bescherming van de privacy van leden. Hij ziet toe dat medewerkers ernaar handelen en zorgt voor bijsturing indien noodzakelijk. Op deze wijze organiseren wij dat de bescherming van persoonsgegeven bij KBO-Goirle goed geregeld is, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

KBO-Goirle okt 2018