Ouderenadvisering binnen de gemeente Goirle    ~   “Preventief huisbezoek senioren”.

Vrijwillige ouderenadviseurs:

 • Bezoeken ouderen van 80, 85 en 90 op hun woonadres.
 • Geven informatie over bestaande voorzieningen en diensten binnen de gemeente.
 • Verwijzen voor hulpverlening naar de juiste instanties.
 • Signaleren ernstige probleemsituaties en knelpunten.
 • Worden opgeleid door KBO-Brabant.
 • Zijn sociaal betrokken, kunnen luisteren en stellen zich dienstbaar op.
 • Zijn bereid om zowel individueel als in teamverband te werken.

Organisatie:

 • Ouderenadvisering wordt in overleg met de gemeente uitgevoerd door KBO-Goirle en
  KBO SB-Riel met ondersteuning van Contour de Twern.
 • Tweemaal per jaar hebben de ouderenadviseurs gezamenlijk overleg om de opgedane ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van relevante ontwikkelingen.
 • Het gezamenlijk overleg wordt voorbereid door een stuurgroep die bestaat uit een vertegenwoordiger van KBO-Goirle, KBO SB-Riel, en Contour de Twern.

Contact: