Algemene informatie over onze eigen Nieuwsbrief en het blad Ons.

Onze eigen Nieuwsbrief komt uit in de laatste week van de maand. U kunt kopij aanleveren aan de redactie via kbogoirleredactie@gmail.com gedurende de tweede week van de maand. Onder kopij verstaan wij informatieve mededelingen in het belang van onze leden. Advertenties behoren daar niet bij.

nb: De redactie en bestuur behouden zich het recht voor aangeleverde kopij aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

Nieuwsbrieven
De redactie van afdeling KBO-Goirle stelt 11x per jaar voor haar ≤1200 leden een maandelijkse nieuwsbrief op. Vele vrijwilligers zorgen er voor dat deze Nieuwsbrief samen met het blad Ons bij de leden, woonachtig in Goirle, op de mat valt.

Leden en gastleden, woonachtig buiten Goirle, ontvangen de Nieuwsbrief en de Ons digitaal via hun emailadres.

KBO-Goirle heeft een groot aanbod van activiteiten welke via de nieuwsbrieven onder de aandacht wordt gebracht.

Bezorging bij de leden aan huis
Via een centraal aangestuurd distributiesysteem worden de bladen Ons per afdeling afgeleverd op één adres. Voor de KBO afdeling Goirle is dat bij de heer Leo van Zeeland in Goirle.

Leo stelt, per bezorger, de pakketten samen: de Ons + onze Nieuwsbrief en eventuele andere KBO bijlagen.

Nieuwe bezorgers altijd welkom
U begrijpt dat hier heel wat uren werk in gaan zitten. Om de bezorgwijken niet te groot te laten worden hebben we steeds nieuwe bezorgers nodig.

Het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ is hier duidelijk van toepassing.

Wilt u uw steentje bijdragen, meld uzelf aan als bezorger bij Leo via tel. 013-5300781 of  l.v.zeeland@home.nl

Verschijningsdata onze nieuwsbrief + het blad Ons in 2023
Ons magazine verschijnt in 2023 elf keer, zoveel mogelijk in de laatste volle week van de maand op maandag. Uitzonderingen is 27 februari dit in verband met Carnaval: –

[19 december 2022] – 23 januari – 27 februari – 27 maart – 24 april –
22 mei – 26 juni (juli/aug) – 28 augustus – 25 september –
23 oktober – 27 november – 18 december