Algemene informatie over onze eigen Nieuwsbrief en het blad Ons.

 

Onze eigen Nieuwsbrief komt uit in de laatste week van de maand. U kunt kopij aanleveren aan de redactie via kbogoirle@gmail.com gedurende de tweede week van de maand. Onder kopij verstaan wij informatieve mededelingen in het belang van onze leden. Advertenties behoren daar niet bij.
nb: De redactie en bestuur behouden zich het recht voor aangeleverde kopij aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.
VORIGE NWSBRIEF EDITIES
naar het archief
ONS LEESHOEKJE
Ingezonden verslagen

Nieuwsbrieven
De redactie van afdeling KBO-Goirle stelt 11x per jaar voor haar ≤1300 leden een maandelijkse nieuwsbrief op. Vele vrijwilligers zorgen er voor dat deze Nieuwsbrief samen met het blad Ons bij de leden op de mat valt.

KBO-Goirle heeft een groot aanbod van activiteiten welke via de nieuwsbrieven onder de aandacht wordt gebracht.

Bezorging bij de leden aan huis
Via een centraal aangestuurd distributiesysteem worden de bladen Ons per afdeling afgeleverd op één adres. Voor de KBO afdeling Goirle is dat bij de heer Leo van Zeeland in Goirle.

Leo stelt, per bezorger, de pakketten samen: de Ons + onze Nieuwsbrief en eventuele andere KBO bijlagen.

Nieuwe bezorgers altijd welkom
U begrijpt dat hier heel wat uren werk in gaan zitten. Om de bezorgwijken niet te groot te laten worden hebben we steeds nieuwe bezorgers nodig.

Het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ is hier duidelijk van toepassing.

Wilt u uw steentje bijdragen, meld uzelf aan als bezorger bij Leo via tel. 013-5300781 of  l.v.zeeland@home.nl

ONS magazine
In juli 2020 is KBO-Brabant overgegaan tot het verspreiden van het blad Ons aan het eind van de maand omdat het logischer is om een maandblad vóór het begin van de maand te verspreiden.         

KBO-Brabant , de Ons in 2022 : 
De januari-editie die gepland was voor bezorging in de week van 20 december vervalt. Eind januari komt daarom de uitgave uit die we 1/2 (januari/februari) noemen. In verband daarmee verschuift het andere dubbelnummer naar eind juni. Dat noemen we dan 7/8 (juli/augustus).

KBO-Goirle Nieuwsbrief & de Ons uitgave datum:
[20 december 2021] – 24 januari – 21 februari – 28 maart – 25 april – 23 mei – 27 juni – 22 augustus – 26 september – 24 oktober – 21 november