bron: Goirles Belang 23 nov 2022

Senior-geschikt wonen? Nee joh, ik ben pas 80
Met deze woorden begon Els van Daal, projectcoördinator van KBO-Brabant donderdagmiddag 17 november haar presentatie voor 200 aanwezigen in de kapel van het Jan van Besouwhuis.

door Simon de Goede

Deze bijeenkomst was de eerste van 4 door KBO-Goirle en Senioren Belangen Riel georganiseerde middagen, onder de titel TOEKOMSTIG WONEN BEGINT NU. Els van Daal schetste voor de pauze de ontwikkelingen die zich nu en in de komende 10 jaar zullen voltrekken. Het aantal 1 persoonshuishoudens wordt groter, door dat de partner wegvalt en de overgeblevene geen mogelijkheid heeft om het grote huis in te ruilen voor een geschikte seniorenwoning. De verhouding tussen de werkenden, zo vanaf 20 jaar tot 67 jaar en de groep senioren, verandert heel snel. Er zullen steeds minder beroepskrachten beschikbaar zijn voor de zorg. Ook de mantelzorg komt onder grote druk te staan, doordat de grote gezinnen, dus met veel kinderen, verdwenen zijn en 0, 1 of 2 kinderen nu heel normaal is. Els vertelde dat er nu al een landelijke wachtlijst is van 30.000 personen, die zoeken naar een plaats in een verpleeghuis

Op een vraag uit de zaal wat vrijwilligers kunnen betekenen, antwoordde Els dat we niet meer kunnen spreken over een ‘ouderenprobleem’ maar over een ‘maatschappelijk’ probleem. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat zij 11.700 geclusterde woningen wil regelen en 25.000 zogenaamde ‘0-treden’ seniorenwoningen. Minister Conny Helder stelt dat ’thuisblijven zolang het kan’, mogelijk met behulp van ‘digitaal als het kan’ met andere woorden ‘wen er maar vast aan’.

Een schrijnende vraag uit de zaal was: “Als de kwaliteit van leven niet meer aanwezig is, zou ik toch zelf voor het einde van mijn leven moeten kunnen kiezen”. Schokkend was, dat uit de zaal een voorzichtig maar duidelijk hoorbaar applaus kwam!!!!! Met deze vraag kwam er een einde aan het eerste deel voor de pauze. Een presentatie waar je niet bepaald vrolijk van werd, maar gelukkig, toen was er koffie.

Na de pauze veranderde de presentatie van Els van Daal van negatief naar voorzichtig positief. Ofschoon ze nog wel stelde, dat het seniorenprobleem bij de Gemeentes nog te weinig prioriteit heeft, schetste zij een aantal mogelijkheden, waarmee een begin zou kunnen worden gemaakt van een senioren-bestendige maatschappij. De 3 redenen waarom 85 % van de ouderen in hun huis willen blijven wonen zijn: 1. Kan ik het passend maken? 2. Zijn de voorzieningen en ontmoetingsplekken bereikbaar? En 3. Heb ik een voldoende (sociaal) netwerk.

Voor een woningaanpassing kan een beroep worden gedaan op de Woonscan van de KBO, waarbij wordt onderzocht wat er nodig is om de woning senior-geschikt te maken. Domotica, het toepassen van electronica voor het bedienen van allerlei aanwezige apparatuur, vaak zonder enig frees- en breekwerk biedt mogelijkheden. Een persoons-alarmering is ook een mogelijkheid om alleen te blijven wonen. Maar vooral is het belang rijk, dat men er voor zorgt, dat men een sterk sociaal netwerk heeft, waarop in geval van nood een beroep kan worden gedaan. Maar dat zou ook omgekeerd kunnen werken als men zelf bereid en in staat is hulp te verlenen. Een mooi voorbeeld gaf Els van een lichamelijk zwakke dame van 82 die een Afghaanse man van 28 hielp met zijn Nederlandse lessen. Hij op zijn beurt hielp de oudere dame met ‘klussen’ in huis. Een prachtig voorbeeld van een maatjes-project.

De heldere presentatie werd afgesloten met een beschrijving van een Voorzorg-cirkel, dat in het Land van Cuyk is opgestart, waarbij zo’n 8 tot 15 personen aan een gehandicapte persoon hulp bieden in de vorm van: hulp bij maaltijd, boodschappen verzorgen, de vuilnisbak buiten zetten, koffie komen drinken, vervoer regelen, vaak met behulp van what’s app. Begin op tijd met zo’n activiteit want het kost toch veel tijd voor het maken van de afspraken, waarbij vaak de hulpbehoevende de regie in eigen hand wil houden.

“Nee joh, dat komt wel als ik oud ben”.

“Niet dus”, zo sloot Els haar boeiende presentatie af. Niks komt tijd, komt raad. Nu nadenken hoe we ons kunnen voorbereiden. Maak plannen, praat er met elkaar over. Kom tot aktie. En het eerste wat u nu al kunt doen, is inschrijven op de tweede bijeenkomst op 19 januari 2023 met als thema Hoe ziet toekomstig wonen er uit.