Ontspanning

Jeu de Boules bij de Wildacker

Meer Bewegen v Ouderen

Gymnastiek in de Vendelier

Ouderen Adviseurs, wie zijn zij en wat doen zij …  >>
Cliëntondersteuning in de gemeente Goirle …        >>
Hulp zoeken en aanbieden in Goirle …                     >>
Belasting aangifte doen …                                          >>
Zaken regelen bij overlijden …                                   >>
Rijksoverheid: update over o.a. Coronacrisis …  >>
Interessante Websites Goirle e.o. …                     >>
Wandelroutes omgeving Goirle …                         >>
Fietsroutes in Brabant …                                         >>
..
== Onze Activiteiten en Covid-19 ==
september: KBO-Goirle heeft haar activiteiten [gedeeltelijk] weer opgestart.  Zie  >>
Vanaf heden 15 oktober is het nieuwe officiële emailadres van de Kenniskring  :   kenniskring.kbogoirle@gmail.com