Ontspanning

Jeu de Boules bij de Wildacker

Meer Bewegen v Ouderen

Gymnastiek in de Vendelier

Ouderen Adviseurs, wie zijn zij en wat doen zij …  >>
Cliëntondersteuning in de gemeente Goirle …        >>
Hulp zoeken en aanbieden in Goirle …                     >>
Onze belasting service : aangifte doen …                >>
Zaken regelen bij overlijden …                                   >>
Rijksoverheid: update over o.a. Coronacrisis …   >>
Interessante Websites Goirle e.o. …                       >>
Wandelroutes omgeving Goirle …                           >>
Fietsroutes in Brabant …                                           >>
Collectiviteitskorting VGZ en Centraal Beheer …  >>
== Onze Activiteiten gedurende Covid-19 ==
KBO-Goirle heeft haar activiteiten [gedeeltelijk] weer opgestart.  Zie  >>